Prywatny Żłobek Elemelek – Siechnice

 

 

 

„Dziecko jest budowniczym człowieka. Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko którym kiedyś był” - Maria Montessori 

  


 Zapraszamy do rekrutacji na rok 2022/2023 - formularz zgłoszeniowy na dole strony

 

 

 

Drodzy rodzice, witamy serdecznie na stronie internetowej Prywatnego Żłobka Elemelek!

 

Żłobek Elemelek powstał w 2018 roku z chęcią stworzenia miejsca pełnego domowego ciepła, w którym warunki będą zbliżone możliwie najbardziej do tych znanych z domu. Mamy niewielką grupę dzieci ( 13 osób ), różnorodną wiekowo, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu. Wspólnie z ciociami, dziećmi i rodzicami tworzymy miłą atmosferę.

 

W kwestii wyżywienia współpracujemy z firmą Cateringową „Pychotka”. od 1 marca 2022 koszt całodziennego wyżywienia wynosi 17,50 zł przy diecie standardowej. Istnieje możliwość przynoszenia dla dzieci własnych posiłków -opisanych danymi dziecka oraz rodzajem posiłku.

 

Wierzymy, że w każdym dziecku drzemie ogromny potencjał, dlatego codziennie staramy się w formie zabawy przekazać nową wiedzę – coś interesującego, a zarazem rozwijającego. Z fakultatywnych zajęć dodatkowych oferujemy raz w tygodniu muzyczny angielski ( 7 zł za zajęcia dodatkowo płatne) oraz zajęcia edukacyjne z pieskami 2 razy w miesiącu (10 zł za zajęcia dodatkowo płatne)

Dziękujemy tym którzy już nam zaufali i przekazali swoje największe skarby pod naszą opiekę:)

 

 

 

Opieka nad dziećmi na najwyższym poziomie

 

 

 

Nasz żłobek w zakresie zajęć z podopiecznymi realizuje plan pracy dostosowany do możliwości  dzieci. Codziennie staramy się spacerować, przy czym jedyną przeszkodą mogą być ulewne deszcze bądź duże mrozy lub zajęcia dodatkowe w godzinach uniemożliwiających nam wyjście. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, odznaczającą się ogromnym doświadczeniem w kwestii opieki nad dziećmi.

 

Współpracujemy z gminą Siechnice, dzięki czemu dzieci spełniające warunki rekrutacji mogą otrzymać dotację na uczęszczanie do naszego Żłobka.

Koszt czesnego wynosi 1180 zł miesięczne z czego opłata rodzica wynosi 830 zł, a koszt dotacji ponoszonej przez Gminę Siechnice wynosi 350 zł. Dotacja należy się na dzieci- zamieszkałe na stałe w Gminie Siechnice ( potwierdzone zameldowaniem) oraz rodzice opłacający podatki na I Urząd Skarbowy na rzecz Gminy Siechnice.

Opłata wpisowa/administracyjna wynosi 500zł 

Dane kontaktowe do Wydziału Edukacji w Gminie Siechnice ul. Kolejowa 4 Siechnice , nr telefonu 71 7860997

Rekrutacja

Podstawa prawna :

-Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457

-Statut Niepublicznego Żłobka Elemelek 

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r.; art. 150 ust. 2 pkt 1), tzw. Kryteria ustawowe.

1. Do Niepublicznego Żłobka Elemelek w Siechnicach przyjmowane są dzieci:

- mające ukończone co najmniej 20 tygodni do 3 roku życia  w zależności od ilości wolnych miejsc 

-mające miejsce zameldowania na terenie Gminy Siechnice ( zameldowanie stałe lub czasowe)

2. Podstawowa rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się raz w roku w zależności od ilości wolnych miejsc według kolejności zgłoszeń oraz kryteriów pkt.4. W ciągu roku dzieci przyjmowane są list rezerwowych tylko w przypadku zwolnienia się miejsca.

3. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje Dyrektor Żłobka

4. Dyrektor  żłobka uwzględnia zasady określone przez statut oraz warunki określone przez Gminę:

W określonych sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka może być ono przyjęte w pierwszej kolejności w zależności od wolnych miejsc. Odnosi się to do dziecka:

- obojga rodziców pracujących w systemie dziennym

- matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy

- z rodziny zastępczej, bądź dziecko objęte nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

- rodzica samotnie wychowującego dziecko

- mającego rodzeństwo w żłobku.

 

​Żłobek z pasją do dzieci

​ Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 17.00 ( po godzinie 17 naliczana jest dodatkowa opłata za przekroczenie czasu pracy, wysokość w zależności od czasu)

Przykładowy plan dnia żłobka Elemelek

 

  • 7:00 - 8.20     - Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne ,poranna gimnastyka 
  • 8.20 - 9.00     - Śniadanie, czynności higieniczne
  • 09.15 - 11.00 - Spacery, zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe
  • 11.00 - 12:00 - Obiad, czynności higieniczne, przygotowanie do drzemki
  • 12.00 - 14:00 - Drzemka
  • 14:00 - 14:30 - Obiad II, podwieczorek, czynności higieniczne
  • 14:30 - 17:00 - Zabawy dowolne dzieci, czytanie książeczek, odbiór dzieci

Podczas każdej godziny zajęć, w trosce o ich bezpieczeństwo, Państwa dzieci mają styczność z wykwalifikowaną kadrą w zakresie opieki nad dziećmi.

 

 


Formularz Zgłoszenia Dziecka
Pobierz plik
Wyprawka Małego Żłobkowicza
Pobierz plik

 

 

 

Galeria

27294957812455367958560642032680573854003245n
27402766012461886957908748015659325186974432n
27284734312402627663834678504346943810065243n
27177342912288664008564374263331669389928488n
26785816412071256930305082062510406307148031n
72972216683270458749370153324873563766784n
1235178389483902289040571191251967993955899n
1179882788890802515017225665998586237905332n
1320241899827549321342531314690198298754666n
1382376409962054141225385510514434657833221n
15062325510160583321372462726724307126076446n
15442630410226680248096106606457872918911754n
18792890310736811563749632695674552269225404n
19499309010805808023516653875410680505421829n
21544364511025507001546751518900624810797065n
21590123211038917166872403777766234073986635n
24280428211529534717810648836664713605083973n
24576264711675630403201078626864409165646168n
26287654512001990137231765965804690356047132n

 


Elemelek Ewelina Strutyńska


 

Formularz kontaktowy

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.